Rozlúčka so sezónou 2010

...alebo Ako sa jazdci a kone so sezónou lúčili

   Druhá októbrová sobota, ako to už tradične tak býva, patrila vo Vysokej pri Morave zanietencom jazdeckého športu. Na kolbisku Sportcentra sa zišli nielen jazdci rôznych vekových kategórií, ich koníky, tréneri a osobní fanúšikovia, ale aj priaznivci jazdeckého športu a milovníci ušlachtilých zvierat zvaných kone...Príjemnú a priateľskú atmosféru navyše umocnilo nádherné slnečné počasie...

Teší nás osobná účasť garantov jednotlivých súťaží, ktorí odovzdali víťazom a ostatným oceneným ceny.

Ďakujeme za podporu preteku a pomoc pri príprave kolbiska p. starostovi a obci Vysoká pri Morave.

Na príprave samotného preteku a pri celom priebehu súťaže pomáhali všetci členovia PC a deti - adepti na členstvo...

 

Čítať ďalej...

„Cena starostu obce“ 2010 (08-09.05.2010), výsledky

Výsledkové listiny preteku „Cena starostu obce“ 2010 (08-09.05.2010)

Čítať ďalej...

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.