Turnaje 2011

V letnej sezóne v roku 2011 sa v areále Sportcentra nekonali žiadne oficiálne beach - vollejbalové podujatia. Výsledky neoficiálnych turnajov neboli zaznamenané, pretože podstatnejší sa javil ich športovo - spoločenský prínos...

Turnaje 2010

V letnej sezóne v roku 2010 sa v areále Sportcentra nekonali žiadne oficiálne podujatia v plážovom volejbale. Výsledky neoficiálnych turnajov neboli zaznamenané, pretože podstatnejší sa javil ich športovo - spoločenský prínos...

Plážový volejbal v sezóne 2011, foto's

kuk:

Čítať ďalej...

Cena Sportcentra 2009, o najúspešnejšieho jednotlivca série

"Cena Sportcentra", konečné výsledky súťaže o najúspešnejšieho jednotlivca "hobby" série v roku 2009.

Víťazmi individuálnej súťaže v roku 2009 sa stali spoločne Peter Dzvoník a Braňo Majzún...Blahoželáme!!! 

Letná sezóna 2010 a 2011

Počas rokov 2010 a 2011 sa v Sportcentre udialo viacero zmien - upravovali a skrášlovali sa naše priestory... z tohto dôvodu sa na športoviskách konali prevažne neoficiálne podujatia - tréningové zápasy či priateľské turnaje v plážovom volejbale, ale aj tenise a badmintone, väčšinou spojené s opekačkou, grilovačkou, oslavou, zábavou...Dôležité je, že všetci hráči a naši návštevníci si výborne zašportovali a strávili u nás príjemné chvíle, a aj preto sa k nám opäť radi vracali...Tešíme sa na letnú sezónu 2012!

„Cena Sportcentra“- hobby, konečné výsledky súťaže jednotlivcov

"Cena Sportcentra", konečné výsledky súťaže o najúspešnejšieho jednotlivca "hobby" série 2008. Víťazom individuálnej súťaže v roku 2008 sa stala s piatimi turnajovými víťazstvami Romana Kováčová. Blahoželáme!!!

Čítať ďalej...

„Cena Sportcentra“- profi, konečné výsledky súťaže jednotlivcov

"Cena Sportcentra", konečné výsledky súťaže o najúspešnejšieho jednotlivca "profi" série 2008. Víťazom individuálnej súťaže v roku 2008 sa stal s tromi turnajovými víťazstvami zo štyroch možných a jedným umiestnením Matúš Mišík. Blahoželáme!!! 

Čítať ďalej...

„Cena Sportcentra“- profi, konečné výsledky súťaže jednotlivcov

"Cena Sportcentra", konečné výsledky súťaže o najúspešnejšieho jednotlivca "profi" série 2009.Víťazom individuálnej súťaže v roku 2009 sa stal so štyrmi turnajovými víťazstvami zo štyroch možných, teda s plným bodovým zápisom Matúš Mišík. Blahoželáme!!! 

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Sportcentra Vysoká pri Morave 2008 a 2009 v plážovom volejbale dvojíc „Cena Sportcentra - profi“ v plážovom volejbale jednotlivcov

Na plážových ihriskách Sportcentra sme organizovali sériu piatich "profi" turnajov v sezóne 2008 aj 2009. Úspešne... 

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Sportcentra Vysoká pri Morave 2008 a 2009 v plážovom volejbale dvojíc - hobby „Cena Sportcentra“ v plážovom volejbale jednotlivcov

Na plážových ihriskách Sportcentra prebehla v sezónach 2008 a 2009 od mája do augusta séria "hobby" turnajov. Úspešne

Čítať ďalej...

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.