Ustajnenie koní

Cenník ustajnenia súkromných koní PC VPM 2020

Jednorázové ustajnenie - € 12,00/deň

Základné ustajnenie - mesačne € 280,00 pre riadnych členov

Poplatok sa musí zaplatiť vždy do 10. dňa v príslušnom mesiaci a je v ňom zahrnuté ustajnenie, kŕmenie (ovos, jačmeň, kukurica, seno+dohoda s majiteľom) k dispozícii je aj soľ. Nie sú zahrnuté veterinárne poplatky, podkúvanie, očkovanie, krv ani doplnky výživy. K dispozícii je jazdiareň, krytá jazdiareň a skokový tréningový materiál. Podmienkou je kompletná starostlivosť majiteľa o koňa.

 Ostatné záležitosti za úhradu dohodou a podľa rozpisu.

tréningy  jazdca - člena na vlastnom koni - podľa tréningového plánu

starostlivosť o koňa počas neprítomnosti majiteľa podľa dohody s trénerom:

kolotoč - 30 min.: 2,-€/1 kôň

lonžovanie: 8,-€/30 min.

jazdenie základné: 12,-€/1 hodina

jazdenie výcvikové: os 20,-€/1 hodina

krytá kruhová jazdiareň

výbehy podľa dohody bezplatne
podkúvanie - podľa dohody
očkovanie
odčervovanie - 3 až 4 x ročne
starostlivosť o koňa počas zaneprázdnenia a choroby

iné podľa dohody

účasť na pretekoch, štartovné, pokuty a i. hradí majiteľ

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.