Drezúrna úloha ZH1

znenie:

 

 

Úloha

Známka

Ko

 

e

Poznámky

1.

AX

Vjazd v lahkom kluse, pred X vysediet

 

 

 

 

 

X

Stredný krok

 

 

 

 

I

Stát, nehybnosť, pozdrav, krokom vchod

 

 

 

 

C

na pravu ruku

 

 

 

2.

Medzi CM

Pracovný klus ľahký

 

 

 

 

KXM

Zmeniť smer, v X nohu zmeniť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pred C

Pracovný klus vysediet

 

 

 

 

C

Stredný krok

 

 

 

 

HXF

Zmeniť smer, volný krok na volnej oťaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Mdzi F - A

Oťaže zkrátiť a pracovný klus ľahký

 

 

 

 

A

Veľký kruh 1 x

 

 

 

 

AK

Pracovný klus ľahký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

KXM

Zmeniť smer a klusové kroky predlžiť

 

 

 

 

M

Pracvoný klus ľahký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pred C

Pracovný klus vysedieť

 

 

 

 

 

C

Stredný krok

 

 

 

 

HE

Stredný krok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

E

Malý kruh 10m

 

 

 

 

Za E

Pracovný klus ľahký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KDE

Oblukom zmeniť smer, ľahký klus

 

 

 

 

E

Pracovný klus ľahký, zmeniť nohu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Pred H

Pracovný klus vysedieť

 

 

 

 

 

H

Stredný krok

 

 

 

 

MB

Pracovný klus ľahký

 

 

 

 

Pred B

Pracovný klus vysedieť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

B

Malý kruh 10m v pracovnom kluse

 

 

 

 

Za B

Pracovný klus ľahký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

A

Zo stredu, pred X pracovný klus vysedieť

 

 

 

 

X

Stáť nehybnosť, pozdrav

 

 

 

 

Súhrnná známka:                                             známka:                          koe:                        poznámky:

1.sed a pôsobenie jazdca                                                                         x2

(správnosť a účinnosť pomôcok)

 

 

 

Body, max.počet –

%

Zrážky za omyl:

1.omyl -0,5%

2.omyl -1%

3.omyl – vylúčenie

Výsledné %

 

 

 

Rozhodca:

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.