Cena starostu obce 2020, výsledky

  V sobotu 20. júna prebehli v areáli Sportcentra vo Vysokej pri Morave preteky v parkúrovom skákaní. Mnohé dvojice sa nezľakli premenlivého počasia a  svojou účasťou podporili akciu a kvalitne si zašportovali. Pieskovému povrchu jazdiarní vo Vysokej voda svedčí, a tak nakoniec mohli prebehnúť všetky naplánované súťaže. Za hladký priebeh pretekov patrí vďaka organizátorom, celému rozhodcovskému zboru, staviteľovi parkúru, ktorý mal u nás premiéru, všetkým, ktorí dozerali na zdravie jazdcov a tiež koníkov, realizačným tímom jednotlivých klubov, trénerom a samotným športujúcim dvojiciam aj všetkým priaznivcom tohto ušľachtilého športu.

Za podporu pretekov ďakujeme našim dlhoročným podporovateľom:

výsledky:

 

preteky: kód 200620BS                
  Cena starostu obce 2020, 20.06.2020              
                   
  rozhodcovský zbor: Prof.Jozef Halgoš - hlavný rozhodca, p.Peter Baričič - rozhodca          
  p.Rudolf Kalman - technický delegát, p.Ivan Uhrovčík - komisár, p.Jakub Fekár - časomiera        
  Autor parkúrov: Ing.Maroš Kuchár              
                   
  Výsledková listina                
                   
  1. Súťaž pre deti, mládež, hobby jazdcov 15+              
  čl.pravidiel: 238.1.4                
  dlžka dráhy:  340m                
  počet prekážok: 8                
  rýchlosť: 350m/min.                
  optimálny čas:  56s., stanovený čas: 59s.              
  prípustný čas: 118s.                
                   
1.1 parkúr s výškou prekážok 50cm              
por. meno jazdca meno kona klub tb čas  odchýlka      
  A/deti do 12 rokov:                
1 Sigmundová Elisabeth Olly Valkýra Hustopeče 0tb 48,33s. 7,67s.      
2 Sigmundová Elisabeth Čika Valkýra Hustopeče vylúč.          
  B/mládež do 15rokov                
1 Rekeň Juraj Samuel JŠ pri SOUP Šaľa 0tb 58,58s. 2,58s.      
2 Petrášová Terezka Vincenzo Parkúr club Vysoká pri Morave 4tb 62,54s. 6,54s.      
3 Chmelová Madlenka Tramín Parkúr club Vysoká pri Morave 15tb 100,20s. 44,20s.    
  C/hobby jazdci 15+                
1 Kardelisová Petra Bold and Shy Parkúr club Vysoká pri Morave 0tb 69,42s. 13,42s.    
2 Mičianová Simona Penelope Parkúr club Vysoká pri Morave 17tb 86,97s. 30,97s.    
  Havranová Laura Martin Do sedla Bratislava vylúč.          
                   
1.2 parkúr s výškou prekážok 60cm              
  A/deti do 12 rokov:                
1 Sigmundová Elisabeth Olly Valkýra Hustopeče 0tb 56,68s. 0,68s.      
2 Sigmundová Elisabeth Čika Valkýra Hustopeče 1tb 60,86s. 4,86s.      
  B/mládež do 15rokov                
1 Rekeň Juraj Samuel JO pri SOUP Šaľa 0tb 56,68s. 0,68s.      
2 Krebsová Alexandra Tivor Parkúr club Vysoká pri Morave 2tb 65,60s. 9,60s.      
3 Hubková Natália Casper Ranč Ouzkých 3tb 69,90s. 13,90s.    
4 Homolová Lucia Calista Ranč Ouzkých 4tb 71,53s. 15,53s.    
5 Horáková Alexandra Lilien Envirokone Bratislava 10tb 88,18 24,18s.    
6 Petrášová Terezka Vincenzo Parkúr club Vysoká pri Morave 13tb 75,77s. 19,77s.    
  Chmelová Madlenka Tramín Parkúr club Vysoká pri Morave vylúč.          
  Slaninková Simona Toronto Ranč Ouzkých vylúč.          
  C/hobby jazdci 15+                
1 Jankovičová Tereza Elliot II JŠ Považany 2tb 64,94s. 8,94s.      
2 Balážová Alžbeta Family Sunchine Do sedla Bratislava 3tb 67,08s. 11,08s.    
3 Kardelisová Petra Bold and Shy Parkúr club Vysoká pri Morave 5tb 61,67s. 5,67s.      
  Gemainerová Patrícia Loice Do sedla Bratislava vylúč.          
                   
1.3 parkúr s výškou prekážok 70cm              
  A/deti do 12 rokov:                
1 Szabová Viktória Finest Adventure JK Alberi Pezinok 0tb 55,79s. 0,21s.      
2 Radičová Tatiana Remy Envirokone Bratislava 2tb 63,89s. 7,89s.      
  B/mládež do 15rokov                
1 Rekeň Juraj Templár JO pri SOUP Šaľa 0tb 56,41s. 0,41s.      
2 Krebsová Alexandra Tivor Parkúr club Vysoká pri Morave 1tb 61,26s. 5,26s.      
3 Homolová Lucia Calista Ranč Ouzkých 1tb 62,01s. 6,01s.      
4 Kramplová Natália Amos Ranč Ouzkých 1tb 62,11s. 6,11s.      
5 Pipíková Nela Calista Ranč Ouzkých 2tb 63,97s. 7,97s.      
6 Zemanovičová Nataša Vinny Envirokone Bratislava 3tb 68,52s. 12,52s.    
7 Horáková Alexandra Lilien Envirokone Bratislava 6tb 63,07s. 7,07s.      
8 Slaninková Simona Toronto Ranč Ouzkých 7tb 67,51s. 11,51s.    
9 Tarabová Linda Neapolitano Ranč Ouzkých 7tb 68,85s. 12,85s.    
10 Becková Vivien Tunder JK El linor Dobrohošť 21tb 110,88s. 54,88s.    
  C/hobby jazdci 15+                
1 Balážová Alžbeta Family Sunchine Do sedla Bratislava 0tb 60,05s. 4,05s.      
2 Micháleková Mária Calamity Jane JŠ Povžany 1tb 60,49s. 4,49s.      
3 Kľučárová Alžbeta Quilar JK Alberi Pezinok 1tb 61,11s. 5,11s.      
4 Jankovičová Tereza Elliot II JK El linor Dobrohošť 1tb 61,79s. 5,79s.      
5 Kardelisová Petra Bold and Shy Parkúr club Vysoká pri Morave 2tb 63,80s. 7,80s.      
6 Sonek Tomáš Corio JK El linor Dobrohošť 2tb 66,21s. 10,21s.    
7 Smolková Lucia Linda Ranč Ouzkých 4tb 72,15s. 16,15s.    
8 Sgarioto Martina Emily Envirokone Bratislava 4tb 73,76s. 17,76s.    
9 Jonczy Sylvie Balast-H JK El linor Dobrohošť 5tb 59,8s. 3,18s.      
10 Tarabová Linda Neapolitano Ranč Ouzkých 6tb 66,51s. 10,51s.    
11 Tarabová Linda Toronto Ranč Ouzkých 7tb 68,85s. 12,85s.    
  Gemainerová Patrícia Loice Do sedla Bratislava vylúč.          
                   
2. Cena spol.KOFOLA, a.s.", skok ZZ, otvorená súťaž            
                   
  čl.pravidiel: 274.1.5.3(80cm)              
  dlžka dráhy:  280m/190m              
  počet prekážok: 6/4 a 6/4              
  rýchlosť: 350m/min.                
  predpísaný čas: 48s./30s.              
                   
por. meno jazdca meno kona klub 1.fáza   2.fáza      
  2.1 deti do 14 rokov                
1 Zemanovičová Nataša Pitchoune de Mourocq Envirokone Bratislava 0tb 39,42s. 0tb 27,35s.    
2 Drabáková Karolína Rozálie JK Kaverto Šitbořice 0tb 43,62s. 0tb 28,97s.    
3 Rekeň Juraj Templár  JO pri SOUP Šaľa 0tb 42,54s. 0tb 29,04s.    
4 Zemanovičová Nataša Pitchoune de Mourocq Envirokone Bratislava 0tb 46,05s. 1tb 35,14s.    
                   
  2.2 hobby jazdci                
1 Lipenská Aneta Armando Valkýra Hustopeče 0tb 40,61s. 0tb 29,97s.    
2 Kľučárová Alžbeta Quilar JK Alberi Pezinok 0tb 46,75s. 0tb 31,14s.    
3 Zaková Katarína Colorful Rainbow Envirokone Bratislava 0tb 46,90s. 0tb 31,21s.    
4 Kramplová Natália Amos Ranč Ouzkých 0tb 47,25s. 7tb 44,89s.    
5 Sonnek Tomáš Corio JK El linor Dobrohošť 0tb 43,67s. 12tb 48,57s.    
6 Tarabová Linda Neapolitano Ranč Ouzkých 1tb 48,35s.        
7 Molčanová Dominika Remy Envirokone Bratislava 1tb 48,66s.        
8 Smolková Lucia Linda Ranč Ouzkých 1tb 50,22s.        
9 Sgarioto Martina Emily Envirokone Bratislava 1tb 50,96s.        
10 Kramárová Andrea Finest Adventure JK Alberi Pezinok 6tb 55,88s.        
11 Kováč Július Costa Parkúr club Vysoká pri Morave 9tb 48,65s.        
12 Micháleková Mária Calamity Jane JŠ Považany 10tb 54,88s.        
13 Jonczy Sylvie Balast-H JK El linor Dobrohošť 10tb 71,58s.        
14 Becková Vivien Tunder JK El linor Dobrohošť vylúč.          
                   
                   
3. Cena spol.Berto, s.r.o.", skok ZM, otvorená súťaž              
                   
  čl.pravidiel: 238.2.2(90cm)              
  dlžka dráhy:  390m/260m              
  počet prekážok: 9/6, počet skokov: 9              
  rýchlosť: 350m/min.                
  predpísaný čas: 67s./45s.              
                   
por. meno jazdca meno kona klub tb čas tb čas    
1 Micháleková Mária Check JŠ Považany 0tb 58,83s. 0tb 36,13s.    
2 Drabálková Katarína Rozálie JK Kaverto Šitbořice 0tb 59,97s. 0tb 38,70s.    
3 Preislerová Emma Gitan Envirokone Bratislava 0tb 62,46s. 0tb 38,82s.    
4 Zaková Katarína Colorful Rainbow Envirokone Bratislava 0tb 66,41s. 0tb 42,15s.    
5 Rekeň Juraj Templár JO pri SOUP Šaľa 0tb 60,90s. 0tb 42,52s.    
6 Vrabčeková Sarah JAN MAYEN B JŠ Považany 0tb 62,80s. 4tb 35,89s.    
7 Zemanovičová Nataša Pitchoune de Mourocq Envirokone Bratislava 0tb 55,76s. 4tb 36,92s.    
8 Lipenská Aneta Armando Valkýra Hustopeče 0tb 62,04s. 8tb 40,41s.    
9 Haluzová Nina Nomilly Parkúr club Vysoká pri Morave 0tb 58,02s. vylúč.      
10 Surgentová Janka Dexter JK Rozálka Pezinok 1tb 67,53s.        
11 Chodilová Martina Sun Reflection Envirokone Bratislava 2tb 72,16s.        
12 Hupková Martina Hladina JK Rozálka Pezinok 5tb 68,51s.        
13 Molčanová Dominika Remy Envirokone Bratislava 8tb 66,70s.        
  Kováč Július Penelope Parkúr club Vysoká pri Morave vylúč.          
                   
4. Cena Bratislavskej oblasti SJF", skok Z, otvorená súťaž            
                   
  čl.pravidiel: 238.2.2(100cm)              
  dlžka dráhy:  370m                
  počet prekážok: 9, počet skokov: 10              
  rýchlosť: 350m/min.                
  predpísaný čas: 64s., prípustný čas: 128s.45s.            
                   
por. meno jazdca meno kona klub tb čas tb čas    
1 Hačundová Miroslava Festine JŠ Považany 0tb 55,13s. 0tb 37,25s.    
2 Veverková Lucia Sirius JŠ Považany 0tb 59,35s. 0tb 40,08s.    
3 Komosná Monika Zydanee JK Czajlík Ranč 0tb 53,76s. 4tb 30,60s.    
4 Hupková Martina Hladina JK Rozálka Pezinok 0tb 51,23s. 4tb 34,04s.    
5 Chodilová Martina Sun Reflection Envirokone Bratislava 0tb 59,63s. 4tb 40,06s.    
6 Preislerová Emma Gitan Envirokone Bratislava 0tb 56,23s. 4tb 42,64s.    
7 Vrabčeková Sarah JAN MAYEN B JŠ Považany 4tb 50,56s.        
8 Janečková Tereza Gera JK Betty Bukovec 4tb 52,33s.        
9 Kováč Július nml. Numidie Parkúr club Vysoká pri Morave 4tb 55,62s.        
10 Zborovská Anna Auspitz mon Amour Valkýra Hustopeče 6tb 69,16s.        
11 Micháleková Mária Check JŠ Považany 8tb 63,19s.        
  Surgentová Janka Dexter JK Rozálka Pezinok vylúč.          
                   
5. "Cena spol. ARIOS-human resources s.r.o.", skok ZL - s výškou 110cm            
                   
  čl.pravidiel: 238.2.3(110cm)              
  dlžka dráhy:  370m                
  počet prekážok: 10, počet skokov: 11              
  rýchlosť: 350m/min.                
  predpísaný čas: 64s.                
                   
                   
por. meno jazdca meno kona klub tb čas tb čas tb čas
1 Benediktová Tereza  Lipera JK Sport Pravčice 0tb 56,10s. 0tb 39,96s. 4tb 29,55s.
2 Tardíková Timea Butterfly Plavecké Podhradie 0tb 61,99s. 0tb 45,73s. 4tb 31,64s.
3 Gruzová Barbora Antáres Plavecké Podhradie 0tb 57,72s. 0tb 41,13s. 8tb 29,78s.
4 Komosná Monika Zydanee Jk Czajlík Ranč 4tb 56,09s.        
5 Hačundová Miroslava Festine JŠ Považany 4tb 58,86s.        
6 Zborovská Anna Auspitz mon Amour Valkýra Hustopeče 5tb 67,03s.        
7 Janečková Tereza  Gera JK Betty Bukovec 8tb 55,99s.        
8 Veverková Lucia Sirius JŠ Považany 8tb 62,91s.        
9 Sigmundová Jana Cartouche S Valkýra Hustopeče 11tb 74,28s.        
10 Grúzová Barbora Athea Plavecké Podhradie 18tb 77,65s.        
  Tardíková Timea Synthy Plavecké Podhradie vylúč.          
                   
6."Cena starostu obce Vysoká pri Morave, skok L, stupňovaná náročnosť do 120cm            
                   
  čl.pravidiel: 269(do 120cm)              
  počet prekážok: 10, počet skokov: 11              
  rýchlosť: 350m/min.                
                   
por. meno jazdca meno kona klub body čas        
1 Benediktová Tereza Lipera JK Sport Pravčice 65b. 59,32s.        
2 Tardíková Timea Butterfly Agropartner Plavecké Podhradie 65b. 61,07b.        
3 Sigmundová Jana Cartouche S Valkýra Hustopeče 65b. 63,85s.        
4 Grúzová Barbora Antáres Agropartner Plavecké Podhradie 59b. 60,89s.        
5 Tardíková Timea Synthy Agropartner Plavecké Podhradie 58b. 81,56s.        
6 Grúzová Barbora Athea Agropartner Plavecké Podhradie 11b. 85,10s.        
7 Kováč Július Numidie Parkúr club Vysoká pri Morave 9b. 74,36s.        
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.