Program v PC pre rok 2019

tešíme sa na podujatia u nás aj na stretnutie s vami pri iných športových akciách:

najbližšie podujtia organizované domácim PC v Sportcentre:

sobota 14.9.2019 od 9h. Drezuráčik roka 2019, tretie kolo....drezúrne úlohy: Z1,P4, Z4 a Z5/podujatie úspešne prebehlo

sobota 28.9.2019 od 9h. Skokan roka 2019, šieste kolo

sobota 12.10.2019 Rozlúčka so sezónou 2019...veľký pretek

sobota 19.10.2019 od 9h. Skokan roka 2019, siedme kolo

sobota 9.11.2019 od 9h. skokan roka 2019, ôsme kolo

sobota 16.11.2019 od 9h. Drezuráčik roka 2019, finále....drezúrne úlohy: Z1,P4, Z4 a Z5/po skončení podujatia budú slávnostne vyhlásení, dekorovaní a ocenení umiestení(dvojica jazdec - kôň) v celkovom hodnotení rebríčka DR2019

sobota 30.11.2019 od 9h. Skokan roka 2019, deviate kolo

sobota 14.12.2019 od 9h. skokan roka 2019, finále/po skončení podujatia budú slávnostne vyhlásení, dekorovaní a ocenení umiestení(dvojica jazdec - kôň) v celkovom hodnotení rebríčka Skokaník a Skokan roka 2019 

Marec – december 2019 – „Skokan roka 2019“ (spolu 10 podujatí)

prvé termíny – sobota 23.3.2019 - prvé kolo, sobota 18.4.2019 - druhé kolo, sobota 25.5.2019 – tretie kolo, sobota 29.6.2019 – štvrté kolo, sobota 13.7.2019 – piate kolo.........presunuté na iný dátum a sobota 17.8.2019 – piate kolo

v prípade kolízie termínov s oficiálnym programom(aj keď toto neočakávame vzhľadom na termíny pretekov v programe sjf)zmenu skoro oznámime

„Drezuráčik roka 2019“ (spolu 4 podujatia) – DR1 – 13.4.2019, DR2 – 15.6.2019, DR3 – pravdepodobne september 2019 a DR4 – november 2019

v prípade kolízie termínov s oficiálnym programom(aj keď toto neočakávame vzhľadom na termíny pretekov v programe sjf)zmenu skoro oznámime

Predbežne sobota 1.6.2019 – „Cena starostu obce VpM“ oficiálne preteky

Predbežne sobota 12.10.2019„Rozlúčka so sezónou 2019“ oficiálne preteky

Leto 2019 – pravdepodobne prvé dva týždne letné sústredenia, potom denné tábory 

December – rozlúčkové preteky so sezónou, karnevalJJ

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.