Rozlúčka so sezónou 2017, výsledky

...podľa dlhoročnej tradície sme sa v prvú októbrovú sobotu rozlúčili so súťažením v parkúrovom skákaní pod holým nebom, a to veľmi peknými športovými výkonmi jazdcov a koníkov aj peknými úspechmi našich detí a nášho najskúsenejšieho jazdca, výborným jedlom a pitím a predovšetkým dobrou a priateľskou atmosférou počas celých pretekov...:)

Dopoludnia svoje súťaže absolvovali deti na poníkoch aj na väčších koníkoch a hobby jazdci, neskôr patrilo kolbisko skúsenejším jazdcom aj koňom. Všetci účastníci pretekov, či už začínajúci alebo tí skúsenejší, si mohli kvalitne zašportovať a niekoľko výkonov naozaj spĺňalo aj náročnejšie kritériá.

Garanti jednotlivých súťaží venovali víťazom aj umiestneným pekné vecné a tiež finančné ceny a pamätné kokardy, čo určite všetkých úspešných veľmi potešilo......

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a hladkom priebehu podujatia a naše poďakovanie patrí rovnako všetkým, ktorí naše rozlúčkové preteky, napriek blížiacemu sa koncu sezóny 2017, podporili svojou účasťou. 

za podporu jednotlivých súťaží ďakujeme:

výsledky:

 

preteky: Rozlúčka so sezónou 2017, kód 17A07BS                  
  dňa: 7.10.2017                    
  VÝSLEDKOVÁ LISTINA                    
                       
  1. Súťaž pre pony, deti do 16 rokov, hobby jazdcov                
  čl.pravidiel: 238.1.4                    
1.1 "Cena spol.COOP Jednota Senica, s.d.", parkúr s výškou prekážok 50cm                
por. meno jazdca meno kona klub tb čas odchýlka          
  pony:                    
1. Chmelová Madlenka  Tivor PC Vysoká pri Morave 0tb 55,80s. 1,80s.          
2. Krebsová Alexandra Ami PC Vysoká pri Morave 12tb 86,49s. 32,49s.          
3. Petrášová Terezka Tramín PC Vysoká pri Morave 18tb 110,92s. 56,92s.          
  veľké kone:                    
1. Gregerová Sara  Penelope PC Vysoká pri Morave 0tb 45,95s. 8,05s.          
2. Vozárová Terezka Aldina JS Ekocenter Hurbanová Ves 20tb 92,68s. 48,38s.          
  Zaklaiová Zoja Tantál PC Vysoká pri Morave vylúč.            
  Paulíková Zlatica Calimero JS Ekocenter Hurbanová Ves vylúč.            
                       
1.2 "Cena Senických a skalických pekární, a.s.", parkúr s výškou prekážok 60cm                
  pony:                    
1. Chmelová Madlenka  Tivor PC Vysoká pri Morave 0tb 55,73s. 1,73s.          
2. Ježeková Hana Sandra Envirokone Bratislava 0tb 47,01s. 6,99s.          
3. Matúšová Zuzana Viny Envirokone Bratislava 4tb 41,55s. 12,45s.          
  Petrášová Terezka Tramín PC Vysoká pri Morave vylúč.            
  Zemanovičová Nataša  Mon Cherry Envirokone Bratislava odst.              
  veľké kone:                    
1. Gregerová Sara  Penelope PC Vysoká pri Morave 0tb 43,74s. 10,26s.          
  Vozárová Terezka Aldina JS Ekocenter Hurbanová Ves vylúč.            
  Paulíková Zlatica Calimero JS Ekocenter Hurbanová Ves vylúč.            
  Zaklaiová Zoja Tantál PC Vysoká pri Morave odstúp.            
                       
1.3 "Cena spol.KOFOLA, a.s.", parkúr s výškou prekážok 70cm, deti do 16r.                
  pony:                    
1. Bouma Marco  Linda JK Betty Bukovec 0tb 48,69s. 5,31s.          
2. Halásová Sára Mon Cherry Envirokone Bratislava 0tb 48,64s. 5,36s.          
3. Matúšová Zuzana Viny Envirokone Bratislava 0tb 43,80s. 10,20s.          
  veľké kone:                    
1. Mešterová Nina Silko JK Betty Bukovec 0tb 47,10s. 6,90s.          
2. Rišková Nikola  Remy Envirokone Bratislava 0tb 44,97s. 9,03s.          
3. Homolová Michaela Sandy Envirokone Bratislava 4tb 41,31s. 12,69s.          
                       
  2."Cena spol.Equistyle, s.r.o.", skok ZZM - s vyškou prekážok 80cm, pre deti do 14r., hobby jazdcov          
  čl.pravidiel: 238.1.4                    
                       
por. meno jazdca meno kona klub tb čas odchýlka          
  2.1 deti do 14 rokov:                    
1. Chocholačková Ema Don Sergeant JK Betty Bukovec 0tb 50,24s. 0,76s.          
2. Mešterová Nina Silko JK Betty Bukovec 0tb 47,17s. 3,83s.          
3. Kristeková Lenka Caesar Envirokone Bratislava 0tb 45,60s. 5,40s.          
4. Richterová Lenka Cardus Envirokone Bratislava 0tb 43,11s. 7,89s.          
5. Gavorníková Laura Sementa JK Rozálka Pezinok 1tb 57,22s. 6,22s.          
6. Bouma Marco  Linda JK Betty Bukovec 11tb 63,18s. 12,18s.          
  2.2 hobby jazdci:                    
1. Kestlerová Rikarda Fair Play Ranč Ouzských 1tb 56,90s. 5,90s.          
2. Kestlerová Rikarda Graceful Ranč Ouzských 4tb 52,08s. 1,08s.          
  Blahunková Kristína Remy Envirokone Bratislava vylúč.            
  Zajíčková Nikola  Land Graft KSJ Leopoldov odstúp.            
                       
  3."Cena spol.Berto, s.r.o.", skok ZM - s vyškou prekážok 90cm                
  čl.pravidiel: 238.2.2                    
                       
por. meno jazdca meno kona klub tb čas tb čas        
1. Kristeková Lenka Caesar Envirokone Bratislava 0tb 45,91s. 0tb 43,45s.        
2. Hupková Martina Hladina JK Rozálka Pezinok 0tb 44,53s. 4tb 36,39s.        
3. Kestlerová Rikarda Graceful Ranč Ouzských 0tb 48,76s. 27tb 63,58s.        
4. Žibritovská Alexandra Sandy Envirokone Bratislava 4tb 45,20s.            
5. Chocholačková Ema Don Sergeant JK Betty Bukovec 4tb 49,22s.            
6. Kestlerová Rikarda Fair Play Ranč Ouzských 5tb 55,60s.            
7. Gavorníková Laura Sementa JK Rozálka Pezinok 7tb 63,76s.            
  Richterová Lenka Cardus Envirokone Bratislava vylúč.            
  Zajíčková Nikola  Land Graft KSJ Leopoldov odstúp.            
                       
  4."Cena Obce Vysoká pri Morave", skok Z - s vyškou prekážok 100cm                
  čl.pravidiel: 238.2.2                    
                       
por. meno jazdca meno kona klub tb  čas tb čas        
1. Hačundová Miroslava Gera KSJ Leopoldov 0tb 55,82s. 8tb 43,53s.        
2. Hupková Martina Hladina Pezinok 0tb 48,99s. 13tb 48,26s.        
3. Kováč Július nml. Carlo PC Vysoká pri Morave 4tb 54,39s.            
4. Matulník Peter st. Lex Lucida Hipoclub Bratislava 9tb 57,72s.            
                       
  5."Cena spol.Arios - human resources, s.r.o.",skok ZL, s výškou prekážok 110cm              
  čl.pravidiel: 238.2.3                    
                       
por. meno jazdca meno kona klub tb čas tb čas tb čas    
1. Muthová Natália Fokker Flight RIO - team Nové Mesto/Váhom 4tb 67,67s. 0tb 37,52s. 4tb 38,80s.  
2. Chalková Adela Sarah JK Betty Bukovec 4tb 68,65s. 0tb 37,16s. 8tb 39,35s.  
3. Jantáková Katarína  Drinka KSJ Leopoldov 4tb 67,18s. 0tb 35,72s. vzdala      
4. Matulník Samuel Leones Hipoclub Bratislava 12tb 68,09s.            
5. Kováč Július nml. Porta Negra PC Vysoká pri Morave 14tb 94,93s.            
  Chalková Adela Catalin IX - 15/Váňa JK Betty Bukovec vylúč.            
  Hačundová Miroslava Gera  KSJ Leopoldov vylúč.            
  Farkaš Michal Sting JK Mercurius Bratislava odstúp.            
                       
  6."Cena spol.Two Worlds Snack House, s.r.o.", skok L do 120cm                
  čl.pravidiel: 269.5.1                    
                       
por. meno jazdca meno kona klub body čas            
1. Chalková Adela Sarah JK Betty Bukovec 75b. 59,96s.            
2. Kováč Július nml. Porta Negra PC Vysoká pri Morave 72b. 68,25s.            
3. Matulník Samuel Leones Hipoclub Bratislava 69b. 60,76s.            
4. Muthová Natália Fokker Flight RIO - team Nové Mesto/Váhom 68b. 61,53s.            
5. Jantáková Katarína  Drinka KSJ Leopoldov 35b. 57,72s.     ,      
6. Chalková Adela Catalin IX - 15/Váňa JK Betty Bukovec 34b. 74,34s.            
  Kováč Július nml. Carlo PC Vysoká pri Morave vylúč.            
  Farkaš Michal Sting JK Mercurius Bratislava odstúpili            
                       
                       
                       
                       
2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.