2.CSO2017- Cena spol.Equistyle, s.r.o, skok ZZM, výsledky

...parkúru s výškou prekážok 80cm, čl.pravidiel 238.1.4:

2.1 - deti do 14 rokov:

1.Sophia Čemická - Chicco, R.S.Team Bratislava: 0tb, 46,95s./odch.1,05s.

2.Lenka Kristeková - Ceasar, Envirokone Bratislava: 0tb, 46,47s./odch.1,53s.

3.Alexandra Rašková - Aturo, JŠ Cavallo Bratislava: 2tb, 55,84s./odch.7,84s.

3.Sara Halásová - Vinny, Envirokone Bratislava: 2tb, 55,84s./odch.7,84s. 

5.Daniela Machálková - Tristan, JK Alberi Pezinok: 10tb, 71,40s./odch.23,40s.

Lucia Veverková - Hendrix, Do sedla Bratislava: vylúč.

Ema Halathová - Espiranto, JŠ Boor Bernolákovo: odstúpili

2.2 - hobby jazdci:

1.Terezia Jankelová - Q-Koka, JK Rozálka Pezinok: 0tb, 48,36s./odch.0,36s.

2.Iveta Boorová - Caprio, JŠ Boor Bernolákovo: 0tb, 48,80s./odch.0,80s.

3.Alica Frolkovičová - Glorian, Ranč Ouzkých Bratislava: 0tb, 46,28s./odch.1,72s.

4.Mária Micháleková - Eliot, JŠ Považany: 1tb, 53,23s./odch.5,23s.

5.Petronela Sklenárová - Check, JŠ Považany: 4tb, 44,46s./odch.3,54s.

6.Deana Kovárová - Bastien, PC VpM: 6tb, 57,62s./odch.9,60s.

7.Rikarda Kestlerová - Fair Play, Ranč Ouzkých Bratislava: 16tb, 71,25s./odch.23,25s.

Rikarda Kestlerová - Graceful, Ranč Ouzských Bratislava: odstúpili

Ema Haláthová - Espiranto: odstúpili

Miro Ogurčák - Remy, Nina Ondráčková - Tempel Wind: vylúč.

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.