Skokan roka 2018 - propozície

...na klubovú ligu s otvorenou účasťou formou verejných tréningov

Zámerom našich podujatí v rámci Skokana roka 2018 je umožniť začínajúcim jazdcom a koníkom s menšími súťažnými skúsenosťami alebo po prerušení športovej kariéry postupne, v tréningových podmienkach nadobúdať pretekovú prax.

Zúčastniť sa súťaží Skokaník roka do úrovne krížikov umožníme aj deťom bez SZVJ, a to ako súčasť prípravy na ich neskoršie absolvovanie.

V súťažiach Skokan roka je účasť otvorená pre jazdcov, ktorí úspešne absolvovali SZVJ.

Deti a mládež do 18 rokov sa príprav a samotných súťaží môžu zúčastniť iba pod vedením trénera alebo učiteľa jazdy.  

A/Termíny podujatí:

Od mesiaca marec 2018 do decembra 2018 - cca jedno kolo klubovej ligy v mesiaci

KP1 - 24.marec 2018

KP2 - 14.apríl 2018

KP3 - 12.máj 2018

KP4 - 16.jún 2018/predbežné termíny/

B/Preteky a opracovanie koní prebiehajú  prestrešenej, príp. vonkajšej jazdiarni v areáli SPORTCENTRA

C/Systém hodnotenia: počet trestných bodov a odchýlky od optimálneho času určujú poradie

D/súťaže:

Skokaník roka 2018:

1.súťaž pre deti s vodičom

2.súťaž pre deti jazdiace samostatne a pre začínajúcich dospelých jazdcov (vhodné pre začínajúcich jazdcov a začínajúce kone)

3.krížikový parkúr(pre deti na pony, pre deti na väčších koňoch, pre jazdcov a kone bez oficiálnych štartov, pre jazdcov začiatočníkov)

Skokan roka 2018:

parkúr s výškou prekážok 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm

E/podmienky:

kategórie jazdcov(dôležité):

vekové kategórie platia pre jazdcov podľa veku, ktorý dovŕši v roku 2018 

do 12 rokov: na pony ktg.A, pony ktg.B a malých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.4

do 14 rokov: na pony ktg.A, pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.3

do 16 rokov: na pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.2

dospelí hobby jazdci, jazdci: na pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...podľa tab.1

kategórie koní: ktg. A - malé pony do 135cm,ktg. B - veľké pony 136cm - 148cm, ktg. MK - malé kone 149cm - 157cm,ktg. VK - veľké kone nad 158cm

každý kôň môže absolvovať oficiálne  tri štarty v rámci Skokan roka 2018 - od 50cm vyššie( najviac s dvoma, príp. troma jazdcami, do rebríčka sa započítavajú najviac dva výkony jednej dvojice jazdec - kôň)

u jazdcov sa počet štartov neobmedzuje

F/uzávierka prihlášok: vždy vo štvrtok pred pretekmi pre všetkých účastníkov

G/štartovné poplatky pre jazdcov:

6,-€/každý štart pre členov PC

7,-€/každý štart pre členov iných klubov

H/bodovanie:

Skokaník roka:

a/jazdci jazdiaci s vodičom aj samostatne(bariéry na zemi): 1.miesto - 6b., 2.miesto - 4b., 3.miesto - 2b., ostatní úspešní účastníci súťaže po 1b.

b/krížikový parkúr:

body za umiestnenie - 1.miesto - 4b., 2.miesto - 2b., 3.miesto - 1b. a body za počet chýb na parkúre

dospelí jazdci - 0tb(parkúr bez chýb) až 8tb(parkúr s 2 chybami), prideľované body budú od 9b(0tb)...5b(4tb)....1b(8tb)

jazdci do 16 rokov: 0tb až 8tb: 10b. ...6b. ...2b.

jazdci do 14 rokov: 0tb až 8tb: 11b. ...7b. ...3b.

jazdci - deti do 12 rokov: 0tb až 8tb: 12b. ...8b. ...4b.

Skokan roka 2018:

prvé tri dvojice v každej súťaži budú dekorované a budú im pridelené body nasledovne:

1.miesto - 6b., 2.miesto - 4b., 3.miesto - 3b., 4.miesto - 2b. a 5.miesto - 1b. a body za počet chýb na parkúre

Každej dvojici jazdec - kôň, ktorá absolvovala parkúr/-y bez trestných bodov, príp. s trestnými bodmi od 0 - 8, budú do rebríčka "Skokan roka 2018"pridelené body podľa handicapových tabuliek, ktoré sú zostavené podľa vekovej kategórie účastníkov

základným parkúrom pre vekové kategórie sú:

8 - 12 rokov - parkúr s výškou prekážok 50cm, body od 12 do 4/0tb. až 8tb

do 14 rokov - parkúr s výškou prekážok 60cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/nižšia súťaž=nižší počet bodov

do 16 rokov - parkúr s výškou prekážok 70cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/súťaže 50cm a 60cm=nižší počet bodov

dospelí jazdci - parkúr s výškou prekážok 80cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/súťaže 50cm, 60cm a 70cm=nižší počet bodov

...body sa započítavajú do celkového poradia

V konečnom súčte bodov zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti bodov zvíťazí dvojica jazdec - kôň, ktorá má väčší počet víťazstiev(toto kritérium platí pre prvých päť miest). V prípade, že ani toto kritérium neurčí víťaza, príp. umiestneného do 5.miesta, tak o konečnom prvenstve/umiestnení rozhodne väčší počet lepších umiestnení vo vyšších súťažiach.

OCENENIA:

Na každom klubovom preteku v každej súťaži budú ocenení najmenej umiestnení na 1. - 3. mieste, obdržia kokardy

Pre umiestnených v celkovom rebríčku  na 1. až 5. miestne sú pripravené:

poháre(príp. dary od sponzorov)

pamätné kokardy

účasť na sústredení(3dni) s renomovaným/-i trénerom/-mi(náklady na 3 tréningové dni pre jazdca a koňa), a to:

1.miesto: 100%nákladov

2.miesto: 80%nákladov

3.miesto: 60%nákladov

4.miesto: 40%nákladov

5.miesto: 20%nákladov

 

 

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.