Skokan roka 2021 - propozície

Skokan roka je celosezónna klubová liga s otvorenou účasťou formou verejných tréningov. Z objektívnych príčin sme začiatok ročníka 2021 posunuli, prvým pretekom začíname v sobotu 22.mája 2021 od 9h. v priestoroch Sportcentra.

Zámerom našich podujatí v rámci Skokana roka 2021 je umožniť začínajúcim jazdcom a koníkom s menšími súťažnými skúsenosťami alebo po prerušení športovej kariéry postupne, v tréningových podmienkach, nadobúdať pretekovú prax.

Zúčastniť sa súťaží Skokaník roka do úrovne krížikov a postupnej obtiažnosti umožníme aj deťom bez SZVJ, a to ako súčasť prípravy na ich neskoršie absolvovanie.

V súťažiach Skokan roka je účasť otvorená pre jazdcov, ktorí úspešne absolvovali SZVJ.

Deti a mládež do 18 rokov sa príprav a samotných súťaží môžu zúčastniť iba pod vedením trénera alebo učiteľa jazdy.  

A/Termíny podujatí:

najbližšie - KP1 - sobota 22.5.2021 od 9,00h. na vonkajšej jazdiarni

ako generálka na oficiálne preteky "Cena starostu obce", ktoré prebehnú v sobotu 5.6.2021

B/Preteky a opracovanie koní prebiehajú  prestrešenej, príp. vonkajšej jazdiarni v areáli SPORTCENTRA

C/Systém hodnotenia: počet trestných bodov a odchýlky od optimálneho času určujú poradie, dvojice jazdec - kôň získavajú body do celkového poradia podľa tzv. handicapového hodnotenia

D/súťaže:

Skokaník roka 2021:

1.súťaž pre deti s vodičom

2.súťaž pre deti jazdiace samostatne a pre začínajúcich dospelých jazdcov (vhodné pre začínajúcich jazdcov a začínajúce kone)

3.krížikový parkúr(pre deti na pony, pre deti na väčších koňoch, pre jazdcov a kone bez oficiálnych štartov, pre jazdcov začiatočníkov)

4.parkúr so stupňovanou náročnosťou do 40cm

Skokan roka 2021:

parkúr s výškou prekážok 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm - jazdci úspešne absolvovali SZVJ

E/podmienky:

kategórie jazdcov(dôležité):

vekové kategórie platia pre jazdcov podľa veku, ktorý dovŕši v roku 2021 

do 12 rokov

do 14 rokov 

do 16 rokov 

dospelí hobby jazdci, jazdci

každý kôň môže absolvovať oficiálne  tri štarty v rámci Skokan roka 2021 - od 50cm vyššie( najviac s dvoma, príp. troma jazdcami, do rebríčka sa započítavajú najviac dva výkony jednej dvojice jazdec - kôň)

u jazdcov sa počet štartov neobmedzuje

F/uzávierka prihlášok: vždy vo štvrtok pred pretekmi pre všetkých účastníkov, príp. 2 dni pred pretekmi

G/štartovné poplatky pre jazdcov:

7,-€/každý štart pre členov PC

8,-€/každý štart pre členov iných klubov

H/bodovanie: 

boduje sa predovšetkým podľa tabuliek (handicapový systém) a body sa prideľujú tiež podľa poradia jazdec - kôň

bodovacie tabuľky sú k nahliadnutiu v klube

 najmenej prvé tri dvojice v každej súťaži budú dekorované 

základným parkúrom pre vekové kategórie sú:

8 - 12 rokov - parkúr s výškou prekážok 50cm(za parkúr s 0tb sa prideľuje 12b.)

do 14 rokov - parkúr s výškou prekážok 60cm(za parkúr s 0tb sa prideľuje 12b.)

do 16 rokov - parkúr s výškou prekážok 70cm(za parkúr s 0tb sa prideľuje 12b.)

dospelí jazdci - parkúr s výškou prekážok 80cm(za parkúr s 0tb sa prideľuje 12b.)

...body sa započítavajú do celkového poradia

V konečnom súčte bodov zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti bodov zvíťazí dvojica jazdec - kôň, ktorá má väčší počet víťazstiev(toto kritérium platí pre prvých päť miest). V prípade, že ani toto kritérium neurčí víťaza, príp. umiestneného do 5.miesta, tak o konečnom prvenstve/umiestnení rozhodne väčší počet lepších umiestnení vo vyšších súťažiach.

OCENENIA:

Na každom klubovom preteku v každej súťaži budú ocenení najmenej umiestnení na 1. - 3. mieste, obdržia kokardy

Pre umiestnených v celkovom rebríčku  na 1. až 5. miestne sú pripravené:

poháre(príp. dary od sponzorov)

pamätné kokardy

účasť na sústredení(3dni) s renomovaným/-i trénerom/-mi(náklady na 3 tréningové dni pre jazdca a koňa), a to:

1.miesto: 100%nákladov

2.miesto: 80%nákladov

3.miesto: 60%nákladov

4.miesto: 40%nákladov

5.miesto: 20%nákladov

 

 

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.