Skokan roka 2017 - propozície

...na klubové preteky formou verejného tréningu

Od mesiaca marec 2017 do decembra 2017 usporiadame každý mesiac jedny klubové preteky. Finálovým pretekom, ktorý je naplánovaný na sobotu 9.decembra, celý seriál podujatí vyvrcholí :)

 

A/Preteky a opracovanie koní:

k dispozícii budú prestrešená, prípadne vonkajšia jazdiareň v areále SPORTCENTRA vo Vysokej pri Morave

B/súťaže vrámci verejného tréningu:

...pre deti a začínajúcich jazdcov:

1.pre deti jazdiace samostatne a pre začínajúcich dospelých jazdcov (vhodné pre začínajúcich jazdcov a začínajúce kone)

2.krížikový parkúr(pre deti na pony, pre deti na väčších koňoch, pre jazdcov a kone bez oficiálnych štartov, pre jazdcov začiatočníkov)

oficiálne tréningové parkúry:

parkúr s výškou prekážok 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm

C/podmienky:

K/kategórie koní: ktg. A - malé pony do 135cm,ktg. B - veľké pony 136cm - 148cm, ktg. MK - malé kone 149cm - 157cm,ktg. VK - veľké kone nad 158cm

J/kategórie jazdcov(dôležité):

vekové kategórie platia pre jazdcov podľa veku, ktorý dovŕši v roku 2017 

do 12 rokov: na pony ktg.A, pony ktg.B a malých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.4

do 14 rokov: na pony ktg.A, pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.3

do 16 rokov: na pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.2

dospelí hobby jazdci, jazdci: na pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...podľa tab.1

každý kôň môže absolvovať dva oficiálne štarty(započítavajú sa do rebríčka - od parkúru s výškou prekážok od 50cm), pri troch štartoch koňa s troma rôznymi jazdcami môže byť udelená výnimka, u jazdcov sa počet štartov neobmedzuje...

D/uzávierka prihlášok: vždy vo štvrtok pred pretekmi pre všetkých účastníkov

E/štartovné poplatky pre jazdcov:

pre domácich - 5,-€/každý štart

pre mimoklubových - 6,-€/každý štart

F/bodovanie:

neoficiálna súťaž:

a/jazdci samostatne jazdiaci: 1.miesto - 6b., 2.miesto - 4b., 3.miesto - 2b., ostatní úspešní účastníci súťaže po 1b.

b/krížikový parkúr:

body za umiestnenie - 1.miesto - 4b., 2.miesto - 2b., 3.miesto - 1b. a body za počet chýb na parkúre

dospelí jazdci - 0tb(parkúr bez chýb) až 8tb(parkúr s 2 chybami), prideľované body budú od 9b(0tb)...5b(4tb)....1b(8tb)

jazdci do 16 rokov: 0tb až 8tb: 10b. ...6b. ...2b.

jazdci do 14 rokov: 0tb až 8tb: 11b. ...7b. ...3b.

jazdci - deti do 12 rokov: 0tb až 8tb: 12b. ...8b. ...4b.

oficiálna súťaž - bodovanie do rebríčka Skokan roka 2017:

prvé tri dvojice v každej súťaži budú dekorované a budú im pridelené body nasledovne:

1.miesto - 6b., 2.miesto - 4b., 3.miesto - 3b., 4.miesto - 2b. a 5.miesto - 1b. a body za počet chýb na parkúre

Každej dvojici jazdec - kôň, ktorá absolvovala parkúr/-y bez trestných bodov, príp. s trestnými bodmi od 0 - 8, budú do rebríčka "Skokan roka 2017"pridelené body podľa handicapových tabuliek, ktoré sú zostavené podľa vekovej kategórie účastníkov

základným parkúrom pre vekové kategórie sú:

8 - 12 rokov - parkúr s výškou prekážok 50cm, body od 12 do 4/0tb. až 8tb

do 14 rokov - parkúr s výškou prekážok 60cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/nižšia súťaž=nižší počet bodov

do 16 rokov - parkúr s výškou prekážok 70cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/súťaže 50cm a 60cm=nižší počet bodov

dospelí jazdci - parkúr s výškou prekážok 80cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/súťaže 50cm, 60cm a 70cm=nižší počet bodov

...body sa započítavajú do celkového poradia

V konečnom súčte bodov zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti bodov zvíťazí dvojica jazdec - kôň, ktorá má väčší počet víťazstiev(toto kritérium platí pre prvých päť miest). V prípade, že ani toto kritérium neurčí víťaza, príp. umiestneného do 5.miesta, tak o konečnom prvenstve/umiestnení rozhodne väčší počet lepších umiestnení vo vyšších súťažiach.

OCENENIA:

Na každom klubovom preteku v každej súťaži budú ocenení najmenej umiestnení na 1. - 3. mieste, obdržia kokardy

Pre umiestnených v celkovom rebríčku  na 1. až 5. miestne sú pripravené:

poháre(príp. dary od sponzorov)

pamätné kokardy

účasť na sústredení(3dni) s renomovaným/-i trénerom/-mi(náklady na 3 tréningové dni pre jazdca a koňa), a to:

1.miesto: 100%nákladov

2.miesto: 80%nákladov

3.miesto: 60%nákladov

4.miesto: 40%nákladov

5.miesto: 20%nákladov

 

 

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.