Skokan roka 2017 - propozície

...na klubové preteky formou verejného tréningu

Od mesiaca marec 2017 do decembra 2017 usporiadame každý mesiac jedny klubové preteky. Tretie klubovky plánujeme usporiadať v sobotu 17.júna 2017 ...termíny ostatných kluboviek budeme upresňovať priebežne počas roka.

A/Preteky a opracovanie koní:

k dispozícii budú prestrešená, prípadne vonkajšia jazdiareň v areále SPORTCENTRA vo Vysokej pri Morave

B/súťaže vrámci verejného tréningu:

...pre deti a začínajúcich jazdcov:

1.pre deti jazdiace samostatne a pre začínajúcich dospelých jazdcov (vhodné pre začínajúcich jazdcov a začínajúce kone)

2.krížikový parkúr(pre deti na pony, pre deti na väčších koňoch, pre jazdcov a kone bez oficiálnych štartov, pre jazdcov začiatočníkov)

oficiálne tréningové parkúry:

parkúr s výškou prekážok 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm

C/podmienky:

K/kategórie koní:

ktg. A - malé pony do 135cm

ktg. B - veľké pony 136cm - 148cm

ktg. MK - malé kone 149cm - 157cm

ktg. VK - veľké kone nad 158cm

J/kategórie jazdcov(dôležité):

vekové kategórie platia pre jazdcov podľa veku, ktorý dovŕši v roku 2017  !!!

do 12 rokov: na pony ktg.A, pony ktg.B a malých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.4

do 14 rokov: na pony ktg.A, pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.3

do 16 rokov: na pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...prideľujú sa body podľa tab.2

dospelí hobby jazdci, jazdci: na pony ktg.B, malých koňoch, veľkých koňoch...podľa tab.1

každý kôň môže absolvovať najviac dva oficiálne štarty s jedným jazdcom počas jedného súťažného dňa(započítavajú sa do rebríčka - od parkúru s výškou prekážok od 50cm), pri troch štartoch koňa s troma rôznymi jazdcami môže byť udelená výnimka, u jazdcov sa počet štartov neobmedzuje...

D/uzávierka prihlášok: vždy vo štvrtok pred pretekmi pre všetkých účastníkov

E/štartovné poplatky pre jazdcov:

pre domácich - 5,-€/každý štart

pre mimoklubových - 6,-€/každý štart

F/bodovanie:

neoficiálna súťaž:

a/jazdci samostatne jazdiaci: 1.miesto - 6b., 2.miesto - 4b., 3.miesto - 3b., ostatní úspešní účastníci súťaže po 1b.

b/krížikový parkúr:

body za umiestnenie - 1.miesto - 4b., 2.miesto - 2b., 3.miesto - 1b. a body za počet chýb na parkúre

dospelí jazdci - 0tb(parkúr bez chýb) až 8tb(parkúr s 2 chybami), prideľované body budú od 9b(0tb)...5b(4tb)....1b(8tb)

jazdci jazdiaci na malých koňoch - 0tb až 8tb: 10b. ...6b. ...2b.

jazdci jazdiaci na veľkých pony - 0tb až 8tb: 11b. ...7b. ...3b.

jazdci jazdiaci na malých pony - 0tb až 8tb: 12b. ...8b. ...4b.

oficiálna súťaž - bodovanie do rebríčka Skokan roka 2017:

prvé tri dvojice v každej súťaži budú dekorované a budú im pridelené body nasledovne:

1.miesto - 6b., 2.miesto - 4b., 3.miesto - 3b., 4.miesto - 2b. a 5.miesto - 1b. a body za počet chýb na parkúre

Každej dvojici jazdec - kôň, ktorá absolvovala parkúr/-y bez trestných bodov, príp. s trestnými bodmi od 0 - 8, budú do rebríčka "Skokan roka 2017"pridelené body podľa handicapových tabuliek, ktoré sú zostavené podľa vekovej kategórie účastníkov

základným parkúrom pre vekové kategórie sú:

8 - 12 rokov - parkúr s výškou prekážok 50cm, body od 12 do 4/0tb. až 8tb

do 14 rokov - parkúr s výškou prekážok 60cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/nižšia súťaž=nižší počet bodov

do 16 rokov - parkúr s výškou prekážok 70cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/súťaže 50cm a 60cm=nižší počet bodov

dospelí jazdci - parkúr s výškou prekážok 80cm, body od 12 do 4/0tb až 8tb/súťaže 50cm, 60cm a 70cm=nižší počet bodov

...body sa započítavajú do celkového poradia

Vo finálovom preteku bude dvojiciam za výkony od 0tb do 8tb prideľovaný dvojnásobný počet bodov

V konečnom súčte bodov zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti bodov zvíťazí dvojica jazdec - kôň, ktorá má väčší počet víťazstiev(toto kritérium platí pre prvých päť miest). V prípade, že ani toto kritérium neurčí víťaza, príp. umiestneného do 5.miesta, tak o konečnom prvenstve/umiestnení rozhodne väčší počet lepších umiestnení vo vyšších súťažiach.

OCENENIA:

Na každom klubovom preteku v každej súťaži budú ocenení najmenej umiestnení na 1. - 3. mieste, obdržia kokardy

Pre umiestnených v celkovom rebríčku  na 1. až 5. miestne sú pripravené:

poháre(príp. dary od sponzorov)

pamätné kokardy

účasť na sústredení(3dni) s renomovaným/-i trénerom/-mi(náklady na 3 tréningové dni pre jazdca a koňa), a to:

1.miesto: 100%nákladov

2.miesto: 80%nákladov

3.miesto: 60%nákladov

4.miesto: 40%nákladov

5.miesto: 20%nákladov

 

 

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.