Skúšky základného výcviku jazdca úspešne....

...absolvovali všetci účastníci, a od piatka 13.mája 2016 máme v klube oficiálne šesť jazdcov s ponny - licenciou SJF...K úspešnej skúške, peknej jazde aj nadobudnutým vedomostiam blahoželáme jazdcom:

Martinke Jamborovej, Sveťovo Ožvoldovi, Saške Krebsovej, Kristínke Gaschovej, Ninke Haluzovej, Saške Ohrablovej

a tiež dospelým jazdkyniam zo susednej stajne Veronike H. a Janke M.

a želáme im veľa zážitkov s koníkmi, príjemných chvíľ v klube a úspešnú kariéru "jazdcov"

Za profesionálny ale i ľudský prístup ďakujeme rozhodcom p. Ivanovi Uhrovčíkovi, p. Dáške Kočiovej, Prof. Jožkovi Halgošovi

 

 

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.