Cena starostu obce Vysoká pri Morave 2017

V sobotu 10.júna 2017 prebehli v areále Sportcentra vo Vysokej pri Morave tradičné preteky v parkúrovom skákaní. Postupne sa nám predstavili deti na pony aj na väčších koňoch a hobby jazdci, neskôr súťažili jazdci vo vyšších súťažiach a celý sobotňajší program vygradoval súťažou s výškou prekážok do 120cm, ktorého súčasťou bola prekážka - žolík, ktorého výška dosiahla 135cm. Ďakujeme všetkým zúčastneným jazdcom, trénerom a realizačným tímom, rodičom, priaznivcom parkúrového športu a obdivovateľom koní za to, že svojou osobnou prítomnosťou podporili toto podujatie...

za prípravu podujatia ďakujeme členom klubu

za podporu pretekov patrí poďakovanie garantom jednotlivých súťaží

za hladký priebeh pretekov ďakujeme parkúr - majstrovi a rozhodcovskému kolektívu

 

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.