Finálový pretek celosezónnej skokovej ligy...

 

...Skokan roka 2016 prebehol sobotu 3.decembra 

Desiatym tohtoročným klubovým pretekom sme tak ukončili už šiesty ročník klubovej súťaže, finálový pretek výrazne prehovoril do konečných výsledkov a tak si ceny pre víťazov prevzali z rúk pani Katky Kovárovej zástupkyne firmy Arios  - jedného z podporovateľov skokovej ligy - títo jazdci:

najúspešnejšou samostatnou jazdkyňou ročníka 2016 sa stala Sara Gregerová na koni Vincenzo

najlepším ponny skokanom roka 2016 sa stal Marco Bouma na poníčke Linda(Betty Bukovec)

a najúspešnejšou a najviac bodujúcou jazdkyňou  do 15 rokov sa stala Ninka Haluzová s koníkmi Tramín, Nomilly a Ami...

celkový víťaz a Skokan roka 2016 - Július Kováč nml. na kobylke Penelope

druhá v poradí - Deana Kovárová na Bastienovi

tretie miesto získal mladý jazdec Marco Bouma na Linde(Betty Bukovec)

štvrté miesto - Danka Maryniaková na Grifelovi

a piatu pozíciu získala domáca mladá jazdkyňa Saška Krebsová s Tivorom

ďakujeme podporovateľom - obci Vysoká pri Morave, firmám ARIOS - human resources, s.r.o., Berto sk, s.r.o.,Equistyle, s.r.o, jazdeckým potrebám El Thoro

a spriazneným dušiam p.Božene Kováčovej, p. Pati Chmelovej, sl.Zuzke Bobríkovej, p.Marte Fartelovej aIvanovi Dvořákovi za ceny do tomboly...

... a samozrejme všetkým, ktorí kúpou tombolového lístka podporili projekt "ZRKADLO"...


úspešní jazdci šiesteho ročníka SR 2016 získali okrem pamätných kokárd a pohárov najmä možnosť zúčastniť

sa trojdňového sústredenia s renomovaným trénerom, a to:

1.miesto: celé sústredenie/náklady na 3 tréningové dni jazdec a kôň, ustajnenie koňa

2.miesto: 80% nákladov na sústredenie

3.miesto: 60% nákladov na sústredenie

4.miesto: 40% nákladov na sústredenie

5.miesto: 20% nákladov na sústredenie

plánujeme sústredenia s p.trénerom Tomášom Kuchárom(január 2017), s p.trénerom Julom Mockom(február 2017) a p.trénerom Igorom Šulekom(prvý marcový víkend 2017)

Už teraz sa tešíme na stretnutie s jazdcami a koníkmi na pretekoch siedmeho ročníka Skokan roka 2017v nasledujúcej sezóne a želáme všetkým príjemný koniec roka 2016 a úspešný  vstup do roka 2017...:)

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.