2.Rozlúčka so sezónou - skok ZM

výška a počet prekážok - 90cm/9, štartovné - 8,-€, ceny vecné, čl.pravidiel 238.2.2(s rozoskakovaním)

výsledky:

2."Cena spol.Berto, s.r.o."

1.Ferenčíková Barbara - Agadir, KŠJ Leopoldov: 0tb, 64,02s./0tb, 38,06s.

2.Tomečková Viktória - Grande Dame, Žrebčín Kopčany: 0tb, 63,89s./0tb, 38,51s.

3.Slučiaková Martina - Hladina, JK Alberi Pezinok: 0tb, 59,43s./4tb, 35,45s.

4.Kočíšková Nina - Castaneta, Plavecký Peter: 0tb, 64,10s./4tb, 38,37s.

5.Chalková Adela - Čokoláda, JK Betty Bukovec: 0tb, 67,04s./4tb, 40,71s.

6.Jantáková Katarína - Buzske, KŠJ Leopoldov: 0tb, 68,14s./8tb, 35,71s.

7.Zaková Katarína - Sister of Mercy, Envirokone: 61,46s./8tb, 35,94s.

8.Jantáková Katarína - Lord B, KŠJ Leopoldov: 66,35s./8tb, 38,91s.

9.Chalková Adela - Venezia, JK Betty Bukovec:tb, 60,52s. 

10.Pavkovičová Mia - Gabika, KŠJ Leopoldov: 5tb, 72,02s.

11.Jankovicsová Vanessa - Corradino, Stajňa Plameň Miloslavov: 8tb, 84,32s.

12.Ondrášová Timea - Saimon, Žrebčín Kopčany: 8tb, 85,59s.

13.Dvořáková Nina - Nomilly, R.S.Team Trnava: 10tb, 92,84s.

Antalíková Simona - Canto T, JK Kubiš Trnava: elimin. 

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.