V roku 2017 pripravujeme....

Všetkým členom klubu, rodičom, jazdcom a trénerom spriaznených klubov ako aj všetkým priaznivcom jazdenia a milovníkom koní želáme v roku 2017 pevné zdravie, študijné, pracovné aj športové úspechy a veľa pekných chvíľ pri tom čo máme spoločné...pri koňoch a jazdení :)

 

V roku 2017 pre našich členov a jazdcov v kurzoch, ale samozrejme radi privítame aj záujemcov z iných klubov, pripravujeme:

sústredenie s p.tr. Tomášom Kuchárom - 20. - 22.1.2017(bližšie info uverejníme už skoro)

sústredenie s p.tr. Julom Mockom - 10. - 12.2.2017

sústredenie s p.tr. Igorom Šulekom - 3. - 5.3.2017

už v marci 2017 prvý klubový pretek vrámci seriálu "Skokan roka 2017" - spolu plánujeme desať podujatí počas mesiacov marec až november 2017(približne každý mesiac jeden klubový pretek) ,jednotlivé termíny s predstihom uverejníme

v máji Skúšky základného výcviku jazdca ...... termín včas upresníme 

10.jún 2017 - "Cena starostu obce" Vysoká pri Morave, obtiažnosť ZZM až L(od výšky prekážok 80cm po 120cm), a posilníme aj pony šport a šport pre začínajúcich, a to súťažami  s výškou prekážok 60cm pre pony a 70cm pre pony aj väčšie kone 

14.október 2017 - "Rozlúčka so sezónou" 2017, obtiažnosť ZZM až L(od výšky prekážok 80cm po 120cm) a posilníme aj pony šport a šport pre začínajúcich, a to súťažami  s výškou prekážok 60cm pre pony a 70cm pre pony aj väčšie kone

v mesiacoch júl a august 2017 - denné tábory zamerané na jazdectvo, starostlivosť o zvieratá a šport....spolu 8 turnusov podľa záujmu detí a rodičov, jeden až dva turnusy budú vyhradené pre sústredenie/-ia organizované pre našich malých/mladých jazdcov

v rámci denných táborov budú najmenej dva turnusy vyhradené pre deti - jazdcov z domáceho klubu, prebehnú formou sústredenia

september 2017 - Deti rodičom, rodičia deťom...preteky pre rodiny

november/príp.december - uzatvorenie jazdeckej klubovej sezóny 2017 

veríme, že aj v tomto roku dospelí jazdci ale aj deti a mládež absolvujú výjazdy na preteky mimo Vysokej pri Morave

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.