Majstrovstvá Sportcentra Vysoká pri Morave 2008 a 2009 v plážovom volejbale dvojíc „Cena Sportcentra - profi“ v plážovom volejbale jednotlivcov

Na plážových ihriskách Sportcentra sme organizovali sériu piatich "profi" turnajov v sezóne 2008 aj 2009. Úspešne... 

Miesto: plážové ihriská Sportcentra vo Vysokej pri Morave

Termíny: máj - august 2008 a 2009

Účastníci turnajov série:
Volejbalisti a volejbalistky všetkých vekových skupín ( aktívni, príp. po ukončení činnosti )

Na každom turnaji môžu hrať dvojice v inom zložení

Ceny:
1. - 5. turnaj:
Družstvá umiestnené na 1. - 3. mieste - vecné ceny
„Cena Sportcentra - profi" pre najúspešnejšieho plážového volejbalistu:
Víťaz súťaže „Cena Sportcentra - profi" - finančná odmena, pri zhodnosti bodov volejbalistov na prvých dvoch miestach sa cena delí na polovičku

Bodovanie hráčov do súťaže o najúspešnejšieho jednotlivca série:
Hráči umiestnení na 1. - 5. mieste v turnajoch 1 - 4 získavajú do súťaže o najúspešnejšieho plážového volejbalistu „Cena Sportcentra - profi" body podľa umiestnenia v turnaji ( každý z dvojice polovičný počet bodov ). Každý účastník turnaja zaznamená bodový zisk
V záverečnom turnaji môžu dvojice získať väčší počet bodov:
Bodovanie dvojíc ( príp. jednotlivcov ) v 1. - 4. turnaj:
1. miesto - 20 bodov ( pre oboch z dvojice 10 a 10 bodov do individuálnej súťaže )
2. miesto - 16 bodov ( 8 a 8 bodov )
3. miesto - 12 bodov ( 6 a 6 bodov )
4. miesto -   8 bodov ( 4 a 4 body )
5. miesto -   6 bodov ( 3 a 3 body )

ostatné zúčastnené páry si pripíšu spolu 1 bod ( 0,5 bodu pre každého účastníka )

Bodovanie dvojíc ( príp. jednotlivcov ) v záverečnom piatom turnaji:
1. miesto - 30 bodov ( 15 a 15 bodov do individuálnej súťaže )
2. miesto - 24 bodov ( 12 a 12 bodov )
3. miesto - 18 bodov ( 9 a 9 bodov )
4. miesto - 12 bodov ( 6 a 6 bodov )
5. miesto -   9 bodov ( 4,5 a 4,5 bodu )

ostatné zúčastnené páry si pripíšu spolu 2 body ( 1 bod pre každého účastníka )

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.