Majstrovstvá Sportcentra Vysoká pri Morave 2008 a 2009 v plážovom volejbale dvojíc - hobby „Cena Sportcentra“ v plážovom volejbale jednotlivcov

Na plážových ihriskách Sportcentra prebehla v sezónach 2008 a 2009 od mája do augusta séria "hobby" turnajov. Úspešne

Miesto: plážové ihriská Sportcentra vo Vysokej pri Morave

Termíny: máj - august 2008 a 2009

Účastníci turnajov série:

Amatéri:

1. mix - dvojica – žena a muž
2. dvojica žien
3. dvojica mužov – jeden z dvojice amatérov má do 15, resp. nad 50 rokov

Mládež ( aj hrajúca mládežnícku súťaž ):

4. dvojica dievčat, súčet ich rokov je max.30
5. dvojica chlapcov, súčet ich rokov je max.30
6. mix dvojica, súčet ich rokov je max.30

Ex - volejbalisti:

  • v súčasnosti nehrajú žiadnu oficiálnu súťaž
  • "old stars": ženy nad vekovou hranicou 45 rokov, muži nad 50 rokov
  • bývalí volejbalisti nad vekovou hranicou "35" rokov, ktorí v minulosti hrávali najviac mládežnícke súťaže

7. "old stars" - dvojica žien ( obe ženy nad 45 rokov ), dvojica mužov ( obaja muži na 50 rokov ), mix - dvojica ( žena nad 45 a muž nad 50 rokov )
8. bývalí volejbalisti "35" - dvojica žien, mix - pár
9. kombinácia "old star" a bývalý volejbalista "35" - dvojica žien, mix - pár
10. ex – volejbalista/-stka a dieťa do 15 rokovNa každom turnaji mohli hrať dvojice v inom zložení

Ceny:

1. – 5. turnaj:
Družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste - vecné ceny
„Cena Sportcentra“ pre najúspešnejšieho plážového volejbalistu:
Víťaz tejto súťaže - finančná cena, pri zhodnosti bodov hráčov na prvých dvoch miestach sa cena delí na polovičku

Bodovanie hráčov do súťaže o najúspešnejšieho jednotlivca série:

Hráči umiestnení na 1. – 5. mieste v turnajoch 1 – 4 získavajú do súťaže o najúspešnejšieho plážového volejbalistu „Cena Sportcentra“ body podľa umiestnenia v turnaji ( každý z dvojice polovičný počet bodov ).
V záverečnom turnaji môžu dvojice získať dvojnásobný počet bodov. Body si pripisujú aj všetci neumiestnení účastníci turnajov.
Bodovanie dvojíc ( príp. jednotlivcov ) v 1. – 4. turnaji:
1. miesto – 20 bodov ( pre oboch z dvojice 10 a 10 bodov do individuálnej súťaže )
2. miesto – 16 bodov ( 8 a 8 bodov )
3. miesto – 12 bodov ( 6 a 6 bodov )
4. miesto –   8 bodov ( 4 a 4 body )
5. miesto –   6 bodov ( 3 a 3 body )

ostatné zúčastnené páry si pripíšu spolu 1 bod ( 0,5 bodu pre každého účastníka )

 Bodovanie dvojíc ( príp. jednotlivcov ) v záverečnom piatom turnaji:
1. miesto – 30 bodov ( pre oboch z dvojice 15 a 15 bodov do individuálnej súťaže )
2. miesto – 24 bodov ( 12 a 12 bodov )
3. miesto – 18 bodov ( 9 a 9 bodov )
4. miesto – 12 bodov ( 6 a 6 bodov )
5. miesto –   9 bodov ( 4,5 a 4,5 bodu )

ostatné zúčastnené páry si pripíšu spolu 2 body ( po 1 bode pre každého účastníka )

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.