Jazdecké kurzy, tréningy športovcov

 Jazdecké kurzy pre začiatočníkov a pokročilých

platné od 1.9.2021

 
 A - Kurzy
dospelí jazdci:
Jazdecký výcvik základný - 170,-€/mesiac...do úrovne samostatne jazdiaci
jazdecký výcvik pre pokročilých - 170,-€/mesiac...príprava na SZVJ
 
deti a mládež:
 • Jazdecký výcvik základný...130,-€/mesiac/2tj v týždni
 • Jazdecký výcvik základný...160,-€/mesiac/3tj v týždnii

Ochrannú prilbu a ochrannú vestu môže jazdcovi - dieťaťu  v prvých dvoch mesiacoch zapožičať klub, od kurzu č.3 dieťa používa vlastné ochranné pomôcky 

Pri dospelých jazdcoch je podmienkou absolvovania jazdeckých tréningov max. hmotnosť jazdca 90 kg a vlastná ochranná prilba, ochranná vesta, príp. ostatné osobné pomôcky

členské poplatky pre jazdcov v kurzoch:

dospelí jazdci: spolu 140,-€/rok...(možné uhradiť jednorázovo, polročne, príp. štvrťročne)

deti a mladí jazdci: spolu 70,-€/rok...(možné uhradiť jednorázovo, polročne, príp. štvrťročne)

B - Členstvo v klube 

*platí od 1.9.2021

 • Členský poplatok ročný pre mládež do 18 rokov
                                 70,00,-€ 
 • Členský poplatok ročný pre dospelých
                                140,00,-€
 • Členský poplatok pre nejazdcov a študentov
                                  90,00,-€

C - Jazdné pre členov klubu

Upozornenie! Alikvótnu časť z mesačného poplatku vraciame až pri tréningovej absencii nad dva týždne z vážnych zdravotných a rodinných dôvodov(neplatí pre dovolenky, prázdniny, tresty rodičov, školenia, tiež kumulované dôvody...spomínané dôvody nie sú vážne)

1. Mládež a športujúca mládež

  Špotovec úspešne absolvoval Skúšky základného výcviku jazdca a v klube sa zúčastňuje pravidelného športového tréningu  - najmenej 3x do týždňa. Starostlivosť o koňa/-e, resp. výstroj plní podľa pokynov trénera na základe interných pravidiel o členstve...Výjazdy na preteky(klub mu toto umožní a podporí ho) a štartovné poplatky si jazdec hradí sám podľa klubových pravidiel(podľa smerníc PC). 
 • 3 tréningy týždenne
                   160,00,-€/1mesiac
 • 4 tréningy týždenne
                   160,00,-€/1mesiac
 • iné: pre úspešných reprezentantov klubu
   po doporuč. trénermi dohodou               

 

 

2. Deti - prípravka

Podmienkou pre zaradenie jazdca do tejto kategórie je dosiahnutie úrovne "samostatne jazdiaci"(schopný samostatnej jazdy v kroku a kluse, prekonávanie kavaliet a krížikov, ovládanie pracovného a ľahkého sedu...) a jeho prijatie za riadneho člena klubu. Jazdec jazdí na klubovom koni, hodiny jazdy prebiehajú pod dozorom a radami trénera, pripravuje sa na Skúšky základného výcviku jazdca.

150,-€/mesačne pri frekvencii tréningov 3x do týždňa

3. Dospelí jazdci /sú absolventi Skúšok základného výcviku jazdca/

- 2 tréningy týždenne - 170,-€ /1 mesiac:

absolvovanie špecializ. tréningov pod vedením trénerov nie je podmienkou pre zaradenie do tejto kategórie, jazdec si ale môže špecializ. tréningy vo vyhradených hodinách dohodnúť, sú spoplatnené podľa cenníka nižšie

Jazdci:

- 3 tréningy týždenne - 210,-€ /1 mesiac

Ďalšie služby pre členov klubu:

špecializované tréningy( drezúrny, skokový )

 • Tréning na jazdiarni ( vedený trénerom ): dospelí

           individuálny tréning - 20,-€/1 hod. - skokový tréning, 20,-€/1 hodina - drezúrny tréning

           skupinový tréning - 20,-€/1 hodina - skokový tréning, 20,-€/1 hodina - drezúrny tréning (rozpočítava sa na počet prihlásených jazdcov )

 • Tréning na jazdiarni ( vedený trénerom ): mládež

           individuálny tréning - 15,-€/1 hodina - skoky, príp. drezúra

           skupinový tréning - 15,-€/1 hodina - skoky, príp. drezúra ( rozpočítava sa na počet prihlásených jazdcov )

Podmienkou je maximálna váha jazdca 90 kg a vlastná ochranná prilba a ostatné osobné pomôcky.

  

 
2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.